20081124

Jesu Rex Mundi


Catholic Church's
HARI RAYA KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM

Bacaan II. Misa Minggu Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Nov 23, 2008. Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (15:20-26a.28)

Iesus Rex Mundi Est (Jesus The King of The World)

"Ia menyerahkan

Kerajaan kepada Allah Bapa

supaya Allah menjadi

semua di dalam semua."


20 Saudara-saudara,
Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati,
sebagai yang sulung
dari orang-orang
yang telah meninggal.

21 Sebab sama seperti
maut datang karena
satu orang manusia,
demikian juga
kebangkitan orang mati
datang karena
satu orang manusia.

22 Karena sama seperti
semua orang mati
dalam persekutuan
dengan Adam,
demikian pula semua orang
akan dihidupkan kembali
dalam persekutuan
dengan Kristus.

23 Tetapi tiap-tiap orang
menurut urutannya:
Kristus sebagai buah sulung;
sesudah itu mereka
yang menjadi milik-Nya
pada waktu kedatangan-Nya.

24 Kemudian tiba kesudahannya,
yaitu bilamana Ia menyerahkan
Kerajaan kepada Allah Bapa,
sesudah Ia membinasakan
segala pemerintahan,
kekuasaan dan kekuatan.

25 Karena Ia harus
memegang pemerintahan sebagai Raja
sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya
di bawah kaki-Nya.

26 Musuh yang terakhir,
yang dibinasakan
ialah maut.

28 Tetapi kalau segala sesuatu
telah ditaklukkan di bawah Kristus,
maka Ia sendiri sebagai Anak
akan menaklukkan diri-Nya
di bawah Dia,
yang telah menaklukkan
segala sesuatu di bawah-Nya,
supaya Allah menjadi
semua di dalam semua.

***

No comments:

Post a Comment

How About You? Wanna Share Your Mind/Experience? Just feel free to write down here :